top of page

ONLINE HATHA JÓGAOKTATÓ KÉPZÉS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Online Hatha Jógaoktató Képzés esetén

Résztvevő az ÁSZF-et a tanfolyami díj első részletének befizetésével elfogadja.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
 

Cégnév: Yoga Nirvana Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
Levelezési cím: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
Cégjegyzékszám: 01 09 330763

Adószám: 26534549-2-41
EU adószám: HU 26534549

Felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B/2020/000030

Képviseli: Diószegi Ádám

 

továbbiakban: Képző Intézmény

1.    Az ÁSZF tárgya: 
1.1.    Felnőttképzési jogviszonyban BEJELENTÉS alapján folyó képzés, továbbiakban: Képzés.

2.    A Képzés adatai

2.1.    A Képzés megnevezése: Hatha Jógaoktató Képzés

2.2.    A Képzés vezetője: Diószegi Ádám és a Samadhi Jógastúdió oktatói

2.3.    A Képzés helyszíne: Samadhi Jógastúdió, 1133 Budapest, Dráva utca 17.

2.4.    A Képzés anyagához a Résztvevő online, az e-mailben kapott útmutatás alapján fér hozzá.

2.5.    A Képzést online formában végző Résztvevő számára az online anyagok rendelkezésre bocsátása a külön erre a célra fejlesztett Online Oktatási Felületen történik.

2.6.    A Képzés ütemterve:

- 14 napon 90 óra csoportos oktatás videók formájában + Vizsganap:
 

Első hétvége:
Szombat: Hatha jóga gyakorlás, Adminisztrációs teendők, képzéssel kapcsolatos információk, Mi a jóga?, Jógafajták, Jóga vs. Hatha jóga, A Hatha jóga ászanáinak elemzése


Vasárnap: Hatha jóga gyakorlás, Anatómiai alapok, Patandzsáli jóga szútrái és a jóga 8 tagja (I. rész), A Hatha jóga ászanáinak elemzése

 

Második hétvége:

Szombat: Hatha jóga gyakorlás, A gerinc és a hát anatómiája, A jóga 8 tagja - 2. rész, Ászanaelemzés


Vasárnap: Hatha jóga gyakorlás, A csípő anatómiája, A jógikus életmód alapelvei, Ászanaelemzés

 

Harmadik hétvége:

Szombat: Hatha jóga gyakorlás, A térd anatómiája, A légzés működése, Ászanaelemzés

 

Vasárnap: Hatha jóga gyakorlás, A váll anatómiája, Kezdő pránajámák, Ászanaelemzés

 

Negyedik hétvége:

Szombat: Hatha jóga gyakorlás, A könyök, kézfej és lábfej anatómiája, Ászanaelemzés


Vasárnap: Hatha jóga gyakorlás, Az idegrendszer és a stressz, A relaxáció működése és levezetése, Ászanaelemzés

 

Ötödik hétvége:

Szombat: Hatha jóga gyakorlás, A Napüdvözlet (Szúrja Namaszkára), Energetika a jógában, Ászanaelemzés


Vasárnap: Hatha jóga gyakorlás, Haladó pránajámák, Ászanaelemzés / Oktatási gyakorlatok

 

Hatodik hétvége:
Szombat: Hatha jóga gyakorlás, Órafelépítés / Oktatásmódszertan, Ászanelemzés / Oktatási gyakorlatok


Vasárnap: Hatha jóga gyakorlás, Ászanaelemzés / Oktatási gyakorlatok, A meditáció vezetése, működése és célja

 

Hetedik hétvége:

Szombat: Hatha jóga gyakorlás, Írásbeli vizsga, Ászanaelemzés, Vizsgafelkészülés


+ VIZSGANAP (Vizsgaidőpontok 1-2 havonta vannak, a résztvevők számának függvényében. A vizsga időpontját Képző a vizsga időpontja előtt legalább 2 héttel kihirdeti.)

- 25 darab jógaóra látogatási gyakorlat az Óralátogatási Lap elnevezésű dokumentumon vezetve:
Ezeket az órákat nem kötelező a Samadhi Jógastúdióban elvégezni, de javasolt. Ha ez nem megoldható, akkor Képző Intézmény más jógastúdiók és oktatók óráit is elfogadja óralátogatás címén, ha Résztvevő szakmailag kompetensnek ítéli meg. Képző Intézmény Online képzés esetén az online jógaórákat is elfogadja.

- 51 óra egyéni tanulás és e-learning:
Résztvevő egyénileg rendszeresen gyakorolja a Képzésen tanult gyakorlatokat és oktatási módszereket. Elsajátítja a Képzés szerves részét képező Jegyzetben található tudásanyagot és az e-mailben részére megküldött egyéb tananyagot.

2.7.    A Résztvevők Képzés során nyújtott teljesítményének ellenőrzése és értékelésének módja a személyesen történő írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga, melynek sikeres elvégzését a Képző intézmény Tanúsítvány megnevezésű dokumentummal igazolja a résztevő felé.
 
2.8.    A vizsgák sikeres elvégzését követően a Képző Intézmény vállalja, hogy a Résztvevőnek a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerében (FAR) kiállított Tanúsítványt a Résztvevő kérésére kiállítja, a Résztvevő választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon (az igényről a Résztvevő külön dokumentumban nyilatkozik, melyet e-mailben kap meg a Képző Intézménytől e-mailben).

2.9.    A Képzés díja tartalmazza a csoportos konzultációk videófelvételeit, a jegyzetet, a konzultációs napokat, anatómiai teszteket és az egyszeri vizsga díját.

2.10.    Előzetesen megszerzett tudás beszámítása: Amennyiben a Résztvevő rendelkezik előzetesen megszerzett tudással, annak a Képzésbe való beszámításáról külön megállapodás készül.

3.    A Képzési díj mértéke

3.1.    A Képzési díj mértéke online Résztvevő esetén 190.000 Ft - azaz százkilencvenezer forint - (amely az ÁFA összegét is tartalmazza).

3.2.    A feltüntetett Képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget a Képző Intézmény nem állapít meg a Résztvevő terhére. Kivéve: a pót záróvizsga díja, részletesen jelen ÁSZF 6.6 pontjában leírva.

3.3.    A képzési díj fizetésének módja: átutalással, vagy készpénzzel, bankkártyával és SZÉP kártyával a jógastúdióban.

3.4. A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és Európai Uniós források szerinti összege: —


4.    A Képző vállalásai és kötelezettségei

4.1.    A Képző Intézmény kijelenti, hogy rendelkezik a Képzéshez szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételekkel, Képzési ütemtervvel és szakmailag kompetens oktatókkal. Résztvevő kijelenti, hogy a Képző Intézmény szakmai ütemtervét, tárgyi és személyi feltételeket megismerte és jelen ÁSZF-vel elfogadja.

4.2.    A Képző Intézmény vállalja, hogy a hétvégi csoportos oktatás anyagát a Képzést online formában végző Résztvevő számára az Online Oktatási Felületen a Résztvevő rendelkezésére bocsátja a tőle elvárható legjobb videó és hangminőségben.

4.3.    A Képző Intézmény a Képzés tananyagának szerves részét képező Képzési jegyzetet elektronikus formában a Résztvevő rendelkezésére bocsátja online Képzés esetén a hétvége videóanyagával együtt az Online Oktatási Felületen.

4.4.    A Képző Intézmény az online Résztvevő számára szakmai támogatást nyújt e-mailben és az erre a célra létrehozott Facebook csoportban.

4.5.    A Felek írásbeli közlésnek tekintik és elfogadják az e-mailben való közlést is.

4.6.    A Képző Intézmény vállalja, hogy sikeres záróvizsga esetén a Résztvevőnek a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerében Tanúsítvány állít ki, amely bizonyítja a sikeres vizsga meglétét. Képző Intézmény kapcsolatban áll a Yoga Alliance International szövetséggel, amely a Képzést tanúsításával látta el. Erre tekintettel a Résztvevő a sikeres záróvizsgát követően jogosult arra, hogy a Yoga Alliance International-től közvetlenül kérje a Képzés elvégzésére tekintettel a szövetség angol nyelvű, nemzetközi dokumentumának kiállítását, melynek megnevezése: Certificate. A Képző Intézmény a Résztvevő kérésére a Certificate igényléséhez segítséget ad, azonban közvetlenül nem jár el a szövetség felé – a Képző Intézmény azon túlmenően, hogy biztosítja azt, hogy a Képzés a Yoga Alliance International sztenderdjének megfelel és hogy a Résztvevő jogosult a Yoga Alliance International hitelesítő dokumentumára a Képzés alapján, további felelősséget nem vállal. Az angol nyelvű Certificate kiállításának és igénylésének mindenkori díja a Résztvevőt terheli.

5.    A Résztvevő vállalásai és kötelezettségei

5.1 Résztvevő a Képzés felépítését megismerte, a Képzés szakmai színvonaláról és a Képzés vezetőinek szakmai tudásáról meggyőződött az ingyenesen megtekinthető videóanyagok (tanfolyamrészletek), a weboldalon található ismertető és ezen ÁSZF alapján.

5.2. A Résztvevő vállalja, hogy a Képzésen a legjobb képességei szerint vesz részt, a Képzés csoportos hétvégi alkalmainak videófelvételeit figyelmesen megtekinti, és a Képzés jegyzetéből legjobb tudása szerint felkészül, az esetleges oktatók által kiadott feladatokat a kiadástól számított egy héten belül elkészíti, a Képzési tervet és a vizsgakövetelményeket kész teljesíteni.

5.3. A Résztvevő a Képző Intézmény és képviselői szakértelméről és szakmai gyakorlatáról meggyőződött, ezért a Képzéssel kapcsolatos szakmai tanácsait és javaslatait megfogadja.

5.4. A Résztvevő vállalja, hogy a vizsgára bocsátás alább ismertetett feltételeit teljesíti, ellenkező esetben a Képző Intézmény megtagadhatja a záróvizsgán való részvétel lehetőségét.

5.5. Résztvevő kijelenti, hogy saját felelősségén vállalja a Képzés alkalmain való résztételt. A Résztvevő a Képzés során esetlegesen előforduló negatív egészségügyi következményekért mindennemű felelősséget vállal. A feltöltött videóanyagok csak a Résztvevő általi egyéni személyes felhasználásra szolgálnak, azok csoportos tanulásra és gyakorlásra nem felhasználhatóak.

5.6. A Résztvevő az egészségügyi állapotában vagy életében, tanfolyamhoz való hozzáállásában bekövetkezett változás miatt a Képzést abbahagyhatja, de a Képzés költségét a Képző Intézmény a Képzés megkezdése - Képző által az online oktatási felülethez szükséges belépési adatok elküldése - után,  sem egészben, sem időarányosan nem tudja visszatéríteni, ezért Résztvevő vállalja, hogy leírt esetben ilyen igénnyel nem él.

5.7. Ha Résztvevőnek gyakorlás során, után bármilyen panasza van (pl.: kisugárzó fájdalom valamelyik végtagba, visszatérő ízületi fájdalom, ízületi mozgástartomány szűkülése), Résztvevő haladéktalanul konzultál gyógytornásszal és/vagy szakorvossal és csak utána folytatja a gyakorlást, ha az jóváhagyja!

5.8. A Résztvevő vállalja, hogy a Képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig Képző Intézménynek írásban bejelenti.

5.9. Képző intézmény tájékoztatja a Résztvevőt, hogy Résztvevő megtilthatja a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) természetes személyazonosító adatainak (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), e-mail címének és adóazonosító jelének továbbítását. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti adatainak továbbításához nem járul hozzá a FAR-ba, Tanúsítvány kiállítását nem kérheti.

6.    A záróvizsgára bocsátás feltételei

6.1.    A Képzési napok felvételeinek figyelmes megtekintése, ez alapján jegyzetelés és egyéni tanulás.

6.2.    A Képzési jegyzet tudásanyagának elsajátítása.

6.3.    A Képzés díjának teljes befizetése.

6.4.    Az oktatók által kiadott írásbeli feladatok leadása minimum 24 órával a szóbeli vizsgát megelőzően.

6.5.   Huszonöt darab, a Képzés témájához kapcsolódó, szabadon választott oktató által tartott, a Képzés témájával releváns jógaórán való részvétel vagy ugyanilyen mértékű online jógaórán való részvétel és ennek Óralátogatási Lap elnevezésű dokumentummal való igazolása.

6.6.   A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Résztvevő sikertelen záróvizsgát tesz, akkor Képző Intézmény egy alkalommal biztosít lehetőséget pótvizsgázásra, egy későbbi vizsgaidőpontban, melynek díja 10.000 Ft.

 

6.7     Ha Résztvevő a vizsgázási szándékát az adott vizsgaidőpontra jelezte, majd a vizsgázási szándéktól való elállást a vizsga időpontja előtt minimum 48 órával nem jelzi a Képző Intézmény felé e-mailben, akkor a vizsga megszervezésének Képző Intézményt terhelő költségei miatt az első - ingyenes - vizsgaalkalmat a Képző Intézmény felhasználtnak tekinti.

7.    A szerzői jog védelme

7.1.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzés tananyaga szerzői jogvédelem alatt áll, ezért vállalja, hogy a nyomtatott és saját kezűleg írott Képzési jegyzeteket és egyéb kapcsolódó tananyagokat harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé, különös tekintettel az elektronikus és online formájú anyagokra (Képzési jegyzet, csoportos hétvégi oktatás videófelvételei).

8.    A szerződésszegés következményei és visszatérítés

8.1.    A Felek megállapodnak, hogy a másik fél szerződésszegése esetén jogosultak a Felnőttképzési Szerződést azonnal felmondani.

8.2.    A Képző Intézmény részéről szerződésszegésnek minősül, ha önhibájából adódóan a Képzés időtartamának 10%-át meghaladó mértékben nem nyújtja a jelen ÁSZF által meghatározott Képzést, a képzés hétvégéinek videóanyagát az ÁSZF 4.2. pontjában ismertetett időintervallumhoz képest egy hetet meghaladó késéssel sem bocsátja a Résztvevő használatára.

8.3.    Képző Intézmény szerződésszegés esetén megtéríti a Résztvevő által az adott pillanatig befizetett díj teljes összegét, ezen felül Résztvevő egyéb jogcímen térítésre nem jogosult.

8.4.    A Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül, ha:
- A rendelkezésére bocsátott tudásanyagot nem sajátítja el megfelelően.
- A Képzést a Képző Intézménynek nem felróható okból abbahagyja.
- A záróvizsgán nem jelenik meg.
- A Képzési díj befizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

8.5.    Résztvevő szerződésszegése esetén a Résztvevő a Képző Intézménnyel szemben semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat és a Képzési díj fennmaradó, de be nem fizetett részét 8 napon belül a Képző Intézmény részére köteles megfizetni az alábbi számlaszámra:

Yoga Nirvana Kft.
MagNet Bank: 16200106-11629175

9.    Titokvédelem

9.1.    A Felek rögzítik, hogy a Résztvevő köteles megtartani a Képző Intézmény Képzési módszerére, a Képzéssel összefüggő, továbbá az ügyfeleire, tevékenységére, pénzügyi helyzetére vagy bármely egyéb tevékenységére vonatkozó minden információt, amely a tudomására jut.

9.2. A Résztvevő a Képzéssel kapcsolatos információkat a Képző előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, hasonló, általa szervezett, tartott Képzés során nem használhatja fel, illetve harmadik személynek ezen információkat nem adhatja át Képzés tartása céljából.

9.3. A titoktartási kötelezettség a Résztvevőt időbeli korlátozás nélkül terheli.

9.4. A feltöltött videóanyagok csak a Résztvevő általi egyéni személyes felhasználásra szolgálnak, azok csoportos óratartásra, csoportos gyakorlásra nem felhasználhatóak.

9.4. A Résztvevő köteles megtéríteni a Képző Intézménynek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet a titokvédelmi kötelezettségének megszegésével okoz.

9.5.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a felnőttképzésről szóló törvény, valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok az irányadók.

9.6.    Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben először bírósági peren kívüli megállapodással próbálnak meg megegyezésre jutni.

10.    Adatkezelési tájékoztató

10.1.    A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.

10.2.    A Résztvevő Képzés indulása előtt e-mailben bekért adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) szerint kezelheti.

10.3.    A 2013. évi LXXVII. tv. 15. § 3. pontja szerint a fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

10.4.    Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a Képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.

10.5.    A 2013. évi LXXVII. tv. 15. § 4. pontja szerint a Képző Intézmény felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.

10.6.    A 2013. évi LXXVII. tv. 16. §. szerint a Képző Intézmény Résztvevő adatait a Felnőttképzési Szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezelni.

10.7.    Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.
 

bottom of page